அருள்மிகு தாயுமானவர் சுவாமி திருக்கோவில் உங்களை வரவேற்கிறது. -- திருவிழா -- சித்திரைத் தேர் திருவிழா 2016
"ஒம் நமசிவாய"
 
திருச்சிராப்பள்ளி, இறைமையின் ஓர் ஏல்லைக்கல்
 
சித்திரைத் தேர் திருவிழா 2016
தமிழ் | English |हिंदी
 
Copyrights Reserved @ www.thiruchyrockfort.org - Powered by UMAGT